Inleiding

Wij vinden het belangrijk zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan als wij, PXR Media B.V. (PXR of wij) deze verwerken om je te voorzien van nieuws, media en aanverwante producten en diensten via één van onze merken.

MyPXR merken:

 • Voetbalnieuws (SportPrimeur B.V.)
 • Voetbalprimeur (Voetbalprimeur B.V.)
 • Bright (Bright B.V.)

Persoonsgegevens zijn in dit verband alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar jou, een natuurlijk persoon. In deze privacyverklaring informeren wij je op hoofdlijnen hoe wij persoonsgegevens verwerken. Mocht het nodig zijn je specifiek te informeren, dan zullen wij dit doen onder verwijzing naar deze privacyverklaring.


Verwerkingsverantwoordelijke

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerkingsactiviteiten zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor deze activiteiten bepalen wij namelijk het doel van en de middelen voor de verwerking, al dan niet gezamenlijk met een van onze merken. Om verwarring te voorkomen zullen wij, voor onze merken, jouw contactpersoon zijn.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving over gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


MyPXR-dienst

Met een MyPXR-account krijg je moeiteloos toegang tot extra functionaliteiten en digitale diensten binnen MyPXR met slechts één gebruikersnaam en wachtwoord. Je maakt een account aan door je bij MyPXR te registreren of door je aan te melden via een van onze geselecteerde identiteitsproviders. Maak je gebruik van één van deze identiteitsproviders, dan raden we je aan om de privacyverklaring van deze identiteitsprovider te raadplegen. Op dit moment bieden wij inloggen met Facebook en Apple aan.


Op dit moment biedt MyPXR de volgende extra functionaliteiten en diensten:

 • Plaatsen van reacties onder (nieuws)artikelen en andere media bij de afzonderlijke merken van PXR.


Categorieën personen

Wij verwerken persoonsgegevens van de volgende categorieën personen:

 1. Gebruikers - personen die onze websites bezoeken en apps gebruiken.
 2. Geregistreerde gebruikers – personen die een MyPXR account aanmaken of hebben aangemaakt.
 3. Abonnees – personen die een MyPXR account hebben én een abonnement voor één van onze merken hebben afgesloten (of willen afsluiten).
 4. Klanten – personen die onze producten en diensten (willen) kopen, niet zijnde abonnees.
 5. Leveranciers - personen van wie wij producten of diensten afnemen.
 6. Sollicitanten - personen die zich oriënteren op een baan of personen die daadwerkelijk solliciteren bij ons.
 7. Derden – personen waarvan de persoonsgegevens in onze bestanden en systemen voorkomen, personen met wie wij contacten onderhouden; niet zijnde personen die onder één van de voormelde categorieën vallen.

Minderjarigen

Wij richten ons niet op personen jonger dan 16 jaar en verwerken niet bewust persoonsgegevens van deze minderjarigen. Indien wij ermee bekend worden dat wij (per ongeluk) persoonsgegevens van minderjarigen hebben verwerkt, zullen wij passende maatregelen nemen, zoals toestemming vragen aan de ouders of verzorgers of het onmiddellijk verwijderen van de gegevens.


Categorieën persoongegevens

Gebruikers

Van gebruikers verwerken wij - voor zover redelijkerwijs noodzakelijk - de volgende gegevens:

 1. Communicatiegegevens: gegevens van de apparatuur die wordt gebruikt om de website of app te bezoeken, zoals het IP-adres en de gebruikte software.
 2. Technische gegevens: gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de bezoekers van de website of app of gegevens die worden vastgelegd zoals cookies om o.a. bezoekersstatistieken van onze website en app bij te houden.
 3. Overige gegevens: gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of gegevens die gebruikers ons op eigen initiatief verstrekken.

Geregistreerde gebruikers

Van geregistreerde gebruikers verwerken wij – voor zover redelijkerwijs noodzakelijk – de volgende gegevens:

 1. Gebruikersgegevens: de gegevens die wij ook van gebruikers verwerken.
 2. Accountgegevens: naam, gebruikersnaam, uniek identificatienummer (user-id), e-mailadres, avatar, geboortedatum, telefoonnummer.


Abonnees

Van abonnees verwerken wij - voor zover redelijkerwijs noodzakelijk - de volgende gegevens:

 1. Gebruikers- en geregistreerde gebruikersgegevens: gegevens die wij ook van gebruikers en geregistreerde gebruikers verwerken (in beperkte gevallen verwerken wij deze gegevens niet (bijv. abonnees per post)).
 2. NAW-gegevens: adres, functietitel, titulatuur, uniek identificatienummer (klantnummer), nationaliteit, geboortedatum en geslacht.
 3. Abonnementsgegevens: informatie over het abonnement.
 4. Facturatiegegevens: gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.


Klanten

Van klanten verwerken wij - voor zover redelijkerwijs noodzakelijk - de volgende gegevens:

 1. Gebruikers- en geregistreerde gebruikersgegevens: gegevens die wij ook van gebruikers en geregistreerde gebruikers verwerken (in beperkte gevallen verwerken wij deze gegevens niet (bijv. klanten die niet online kopen)).
 2. NAW-gegevens: e-mailadres, adres, functietitel, titulatuur, uniek identificatienummer (klantnummer), nationaliteit, geboortedatum, en geslacht.
 3. Facturatiegegevens: gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen.

Leveranciers

 • Van leveranciers verwerken wij - voor zover redelijkerwijs noodzakelijk - de volgende gegevens:
 1. Contactgegevens: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoonnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, uniek identificatienummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht.
 2. Opdrachtgegevens: gegevens over de dienstverlening van onze leveranciers zoals bestelgegevens.
 3. Overige gegevens: (in sommige gevallen) verklaring omtrent gedrag en gegevens van een identiteitsbewijs, gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of gegevens die leveranciers ons op eigen initiatief verstrekken.


Sollicitanten

Van sollicitanten verwerken wij - voor zover redelijkerwijs noodzakelijk - de volgende gegevens:

 1. Contactgegevens: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, uniek identificatienummer, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht;
 2. Sollicitatiegegevens: gegevens betreffende de gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen, stages, ervaringen en voorafgaande dienstbetrekkingen.
 3. Overige gegevens: gegevens die wij vanuit een openbare bron verzamelen, gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of gegevens die sollicitanten ons op eigen initiatief verstrekken.


Derden

Van derden verwerken wij indien noodzakelijk de volgende gegevens:

 1. Contactgegevens: naam, adres, functietitel, titulatuur, telefoon- en faxnummer, KvK-nummer, btw-nummer, bankrekeningnummer, uniek identificatienummer, nationaliteit, geboortedatum, geboorteplaats en geslacht.
 2. Overige gegevens: gegevens die wij van klanten of derden ontvangen of uit een openbare bron verzamelen, gegevens waarvan de verwerking is vereist op grond van toepasselijke wet- of regelgeving of gegevens die derden ons op eigen initiatief verstrekken.


Verkrijgen van persoonsgegevens

Wij kunnen op drie manieren jouw persoonsgegevens verkrijgen.

 1. Door jou verstrekt: Wij gebruiken gegevens die jij actief aan ons (of namens jou aan ons worden) verstrekt. Bijvoorbeeld, als je een account aanmaakt.
 2. Automatisch verkregen: Wij verkrijgen sommige gegevens over jou op een geautomatiseerde manier. Wanneer je bijvoorbeeld onze website bezoekt, verkrijgen wij automatisch informatie over je via cookies.
 3. Bronnen van derden: Wij verkrijgen ook informatie over jou van derden. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie over jou of je bedrijf opvragen bij openbare bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, of via sociale media platforms zoals LinkedIn.


Wettelijke grondslag en doeleinden

Van de zes mogelijke wettelijke grondslagen verwerken wij jouw persoonsgegevens in principe op basis van een van de volgende vier grondslagen.

 1. Uitvoering van een overeenkomst. Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou mogen wij hiervoor jouw persoonsgegevens verwerken.
 2. Wettelijke verplichting. Als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting mogen wij jouw persoonsgegevens hiervoor verwerken.
 3. Gerechtvaardigd belang. Als het noodzakelijk is om jouw persoonsgegevens te verwerken voor onze of andere gerechtvaardigde belangen, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van jou, mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken.
 4. Toestemming. Als de eerdergenoemde drie grondslagen niet van toepassing zijn, dan mogen wij jouw gegevens in beginsel alleen verwerken als jij ons hiervoor toestemming hebt gegeven.

Gebruiker - Indien je een websitebezoeker of gebruiker van een van onze apps bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Het laten functioneren van onze website of app.

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of risicobeheerverplichtingen.

Wettelijke plicht

Marketingactiviteiten zoals het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigen voor events.

Toestemming

Aanbieden van relevante informatie.

Gerechtvaardigd belang

Ter opsporing, voorkoming en bestrijding van (i) misbruik, (ii) schending van de (algemene) voorwaarden en (iii) anderszins onrechtmatige gedragingen.

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of risicobeheerverplichtingen.

Wettelijke plicht


Geregistreerd Gebruiker - Indien je een account aanmaakt en gebruikt bij het bezoeken van onze websites en apps kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals omschreven onder gebruiker en de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Aanbieden van de MyPXR-dienst

 • Plaatsen van reacties onder artikelen en andere media.

Uitvoering van overeenkomst


Abonnee - Indien je abonnee van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals omschreven onder gebruiker en geregistreerd gebruiker en voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Uitvoeren overeenkomst (abonnement) tot de levering van producten, informatie en/of diensten.

Uitvoering van overeenkomst

Het innen van vorderingen en het doen van betalingen.

Uitvoering van overeenkomst

Gerechtvaardigd belang


Klant - Indien je klant van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden zoals omschreven onder gebruiker en geregistreerd gebruikers en voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Verkopen/ kopen van producten en diensten.

Gerechtvaardigd belang

Uitvoering van overeenkomst

Het innen van vorderingen en het doen van betalingen.

Uitvoering van overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Leverancier - Indien je een leverancier van ons bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Het doen van bestellingen of het inkopen van
diensten.

Uitvoering van overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het berekenen en vastleggen van inkomsten
en uitgaven en het doen van betalingen.

Uitvoering van overeenkomst

Gerechtvaardigd belang

Het onderhouden van contacten.

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of risicobeheerverplichtingen.

Wettelijke plicht


Sollicitant - Indien je een sollicitant bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

De beoordeling van de geschiktheid van sollicitant voor beschikbare functie of een open sollicitatie.

Uitvoering van overeenkomst

Wettelijke plicht

Gerechtvaardigd belang

Bewaren van documentatie over de sollicitatie voor langer dan 4 weken en het verifiëren van referenties.

Toestemming

Voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of risicobeheerverplichtingen.

Wettelijke plicht


Derde - Indien je een derde bent kunnen wij je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Doeleinde

Grondslag

Toegangsverlening tot ons kantoor.

Gerechtvaardigd belang

Aanbieden van relevante informatie.

Gerechtvaardigd belang

Toestemming

Organiseren van events.

Toestemming

Gerechtvaardigd belang

Voldoen aan onze wettelijke, reglementaire of risicobeheerverplichtingen.

Wettelijke plicht


Delen van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met vertrouwde derde partijen als zij deze persoonsgegevens nodig hebben voor het verlenen van hun diensten. Wij zullen ervoor zorgen dat jouw gegevens alleen worden gebruikt op een manier die vergelijkbaar is met, of voor een doel dat vergelijkbaar is met het doel waarvoor jouw persoonsgegevens zijn verzameld, en alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en eventuele wettelijke verplichtingen.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 1. Personen die voor ons werken en betrokken zijn bij de verwerking.
 2. Personen die werkzaam zijn voor een van onze leveranciers (incl. onderaannemers of dienstverleners), betrokken bij de verwerking, zoals hosting- en betalingsproviders.
 3. Personen die werken voor bevoegde autoriteiten, indien wettelijk vereist, zoals toezichthoudende autoriteiten, handhavingsinstanties en rechterlijke instanties.


Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Personen die voor ons werken en betrokken zijn bij de verwerking.
 • Personen die werkzaam zijn voor een van onze leveranciers (incl. onderaannemers of dienstverleners), betrokken bij de verwerking, zoals hosting- en betalingsproviders.
 • Personen die werken voor bevoegde autoriteiten, indien wettelijk vereist, zoals toezichthoudende autoriteiten, handhavingsinstanties en rechterlijke instanties.

Beveiliging

Wij maken gebruik van verschillende passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen, met inbegrip van bescherming tegen een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot die gegevens. Wij houden hierbij rekening met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, en met de risico’s die de verwerking met zich meebrengt voor je. De bij ons werkzame personen zijn uiteraard gebonden aan geheimhouding en dienen zich te houden aan onze instructies die zijn gericht op de bescherming van jouw persoonsgegevens.


Cookies op onze website

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer, laptop, tablet, smartphone of ander apparaat met toegang tot het internet worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden opgeslagen en uitgelezen via jouw webbrowser. Nadat een cookie is geplaatst, kan jouw apparaat worden herkend zolang je dezelfde webbrowser gebruikt en zolang de cookie niet wordt verwijderd. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om terug te klikken naar de eerder bezochte webpagina. Cookies kunnen ook worden gebruikt om surfgedrag te analyseren. Naast cookies kunnen ook vergelijkbare technieken worden gebruikt, zoals embedded scripts.

Wij informeren je over het gebruik van de cookies in onze aparte cookieverklaring en/of via onze cookiebanner. Via deze cookiebanner kun je jouw cookievoorkeuren instellen.


Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze website goed te kunnen laten functioneren. Meer precies gaat het om cookies: (i) die worden gebruikt met als enig doel de communicatie te vergemakkelijken of (ii) die strikt noodzakelijk zijn voor een door de gebruiker gevraagde dienst.


Analytische

Analytische cookies worden gebruikt om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van een website. Wij gebruiken deze cookies om de kwaliteit en de doeltreffendheid van onze website te verbeteren.


Tracking cookies

Tracking cookies worden gebruikt om het gedrag van gebruikers over verschillende websites te volgen. Wij gebruiken deze om profielen van gebruikers op te bouwen en gerichte advertenties aan te kunnen bieden zodat jij een optimale website-ervaring hebt.


Doorgifte naar landen buiten de EER

Het kan zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan partijen die jouw persoonsgegevens verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Doorgifte van jouw persoonsgegevens naar een land buiten de EER kan in de eerste plaats worden gelegitimeerd op basis van een zogenaamd adequaatheidsbesluit. Dit is een besluit waarin de Europese Commissie verklaart dat bijvoorbeeld een bepaald land een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming biedt als de AVG.

Indien en voor zover wij persoonsgegevens delen met partijen in landen buiten de EER waarop geen adequaatheidsbesluit van toepassing is, zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend doorgeven als de ontvanger passende waarborgen biedt en je over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt.


Bewaren

Wij bewaren jouw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen.

Het kan echter voorkomen dat we jouw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij moeten bepaalde persoonsgegevens bijvoorbeeld gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar bewaren.

Privacyrechten

Je hebt verschillende rechten om als betrokkene controle te houden over jouw persoonsgegevens, waaronder:

Recht om toestemming in te trekken

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken op grond van jouw toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Wij zullen jouw persoonsgegevens dan niet langer verwerken voor de desbetreffende doeleinden.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Indien je bezwaar maakt dan zullen wij opnieuw een belangenafweging maken en bepalen of wij dwingende legitieme gronden hebben die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Recht op wissing

Wij verwijderen jouw persoonsgegevens in principe als deze niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om te verzoeken om jouw persoonsgegevens te verwijderen wanneer (i) de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, (ii) je jouw toestemming hebt ingetrokken, (iii) je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerkingsactiviteiten, (iv) de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of (v) de persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting moeten worden gewist.

Recht op rectificatie

Mocht het onverhoopt voorkomen dat jouw persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn, dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren. Dit geeft je echter niet het recht adviezen, meningen of conclusies waarmee je het misschien niet eens bent te wijzigen. Wij kunnen ervoor kiezen om in dat geval een transcriptie van jouw standpunt toe te voegen aan.

Recht op inzage

Je hebt het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens. Wij geven je de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens in te zien waarvan je een kopie kan ontvangen. Dit betekent echter niet dat je een kopie ontvangt van de documenten als zodanig.

Recht op beperking

Beperking van jouw persoonsgegevens houdt in dat wij de gegevens alleen opslaan en niet langer op andere wijze verwerken, behoudens: (i) met jouw toestemming, (ii) voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van eventuele rechtsvorderingen, (iii) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, (iv) of om redenen van zwaarwegend algemeen belang. Je hebt het recht op beperking van jouw persoonsgegevens als wij de gegevens niet of niet langer mogen verwerken, of tijdens onze beoordeling van bepaalde andere verzoeken van je.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit)

Onder bepaalde omstandigheden kun je verzoeken of wij bepaalde persoonsgegevens aan je of aan een door jou gekozen derde verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat.

Recht in verband met geautomatiseerde besluitvorming

In dit verband word je erop gewezen dat wij bij de verwerking van jouw persoonsgegevens geen gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.

Recht op indienen van een klacht

Naast de hiervoor genoemde rechten heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Wij verwijzen je naar deze webpagina voor een overzicht van de toezichthoudende autoriteiten en hun contactgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behandelen jouw klacht liever eerst zelf alvorens je de toezichthoudende autoriteit inschakelt. Neem daarom vooral contact met ons op als je een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, zodat wij kunnen proberen de kwestie op te lossen.

De uitoefening van bovengenoemde privacyrechten is in principe kosteloos en kan per e-mail, post of telefoon geschieden via de hieronder vermelde contactgegevens. Wij zullen je zonder onnodige vertraging en in beginsel binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven. Indien de uitoefening van een privacyrecht duidelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter, zullen wij je een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren aan het verzoek te voldoen. Wij kunnen je ook om bepaalde aanvullende informatie vragen om ons te helpen jouw identiteit te bevestigen voordat wij aan een dergelijk verzoek voldoen.

Contactgegevens

PXR Media B.V.

[085 130 7628]

Joop Geesinkweg 909

[info@pxr.nl]

1114 AB Amsterdam-Duivendrecht

Pxr.nl


Overig

Als wij verwijzen naar websites al dan niet via hyperlinks van andere partijen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of de diensten van desbetreffende partijen, of de wijze waarop zij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij maken je erop attent dat wij van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze privacyverklaring. Waar nodig zullen wij je op de hoogte brengen van dergelijke updates. De actuele versie is altijd beschikbaar op onze website pxr.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op [25-01-2024].